ผลการแข่งขัน บาสเก็ตบอล กีฬายุวชนภาคฤดูร้อน To Be Number One ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560

สรุปผลการแข่งขัน วอลเล่ย์บอล ทีมหญิง

สรุปผลการแข่งขัน วอลเล่ย์บอล ทีมชาย

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ A โรงเรียนหางดง A
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง โรงเรียนวัดเวฬุวัน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ B โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 โรงเรียนเม็งรายมหาราช โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

วัน/เดือน/ปี

คู่ที่

ประเภท

เวลา

รอบ

สาย

คู่แข่งขัน

ผลการแข่งขัน


วันจันทร์
24 เม.ย. 60
1 ชาย 13.00 น. แรก B ร.ร.หางดงฯ A ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย 2 - 0
2 ชาย --- แรก A ร.ร.หางดงฯ B ร.ร.บ้านกาดวิทยาคม 2 - 0
3 ชาย --- แรก C ร.ร.วัดเวฬุวัน ร.ร.สาธิต มช 2 - 0

วันอังคาร
25 เม.ย. 60
4 หญิง 13.00 น. แรก A ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ B ร.ร.บ้านกาดวิทยาคม 2 - 0
5 หญิง --- แรก B ร.ร.สาธิต ม.ช. ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ A 0 - 2
6 ชาย --- แรก B ทีม CANAAN ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย 2 - 0
7 ชาย --- แรก C ร.ร.วัดเวฬุวัน ทีมบ้านโคมเขียว 2 - 0
8 ชาย --- แรก D ร.ร.สันทรายวิทยาคม ทีมช่อบานชื่น 2 - 0

วันพุธ
26 เม.ย. 60
9 หญิง 13.00 น. แรก A ร.ร.บ้านกาดวิทยาคม ร.ร.เม็งรายมหาราช 0 - 2
10 หญิง --- แรก B ร.ร.สาธิต ม.ช. ร.ร.ต้นผึ้ง 1 - 2
11 ชาย --- แรก A ร.ร.หางดงฯ B ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ 0 - 2
12 ชาย --- แรก B ร.ร.หางดงฯ A ทีม CANAAN 2 - 0
13 ชาย --- แรก D ร.ร.สันทรายวิทยาคม ร.ร.จอมทอง 2 - 0

วันพฤหัสบดี
27 เม.ย. 60
14 หญิง 13.00 น. แรก A ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ B ร.ร.เม็งรายมหาราช 0 - 2
15 หญิง --- แรก B ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ A ร.ร.ต้นผึ้ง 2 - 0
16 ชาย --- แรก D ร.ร.จอมทอง ทีมช่อบานชื่น 2 - 0
17 ชาย --- แรก A ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ ร.ร.บ้านกาดวิทยาคม 2 - 0
18 ชาย --- แรก C ร.ร.สาธิต ม.ช. ทีมบ้านโคมเขียว 0 - 2

วันศุกร์
28 เม.ย. 60
19 ชาย 13.00 น. สอง - ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ บ้านโคมเขียว 2 - 0
20 ชาย --- สอง - ร.ร.หางดงฯ A ร.ร.จอมทอง 2 - 0
21 ชาย --- สอง - ร.ร.วัดเวฬุวัน ทีม CANAAN 2 - 0
22 ชาย --- สอง - ร.ร.สันทรายวิทยาคม ร.ร.หางดงฯ B 2 - 1

วันเสาร์
29 เม.ย. 60
23 หญิง 09.00 น. รองชนะเลิศ - ร.ร.ต้นผึ้ง ร.ร.เม็งรายมหาราช 3 - 0
24 หญิง --- รองชนะเลิศ - ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ A ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ B 3 - 0
25 ชาย --- รองชนะเลิศ - ร.ร.หางดงฯ A ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ 2 - 0
26 ชาย --- รองชนะเลิศ - ร.ร.วัดเวฬุวัน ร.ร.สันทรายวิทยาคม 3 - 2

วันอาทิตย์
30 เม.ย. 60
27 หญิง 08.30 น. ชิงอันดับ 3 - ร.ร.เม็งรายมหาราช ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ B 1 - 3
28 ชาย --- ชิงอันดับ 3 - ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ ร.ร.สันทรายวิทยาคม -
29 ชาย --- ชิงชนะเลิศ - ร.ร.หางดงฯ A ร.ร.วัดเวฬุวัน -
30 หญิง --- ชิงชนะเลิศ - ร.ร.ต้นผึ้ง ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ A -