ผลการแข่งขัน ฟุตซอล กีฬายุวชนภาคฤดูร้อน To Be Number One ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560

สรุปผลการแข่งขัน ฟุตซอล

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวรานีกูล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนรังษีวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย A
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 โรงเรียนวชิรวิทย์

วัน/เดือน/ปี

คู่ที่

เวลา

สาย

คู่แข่งขัน

ผลการแข่งขัน
วันพุธ
19 เม.ย. 60
1 09.00 น. A ร.ร.อนุบาลวรานีกูล แมงป่อง 8 - 1
2 10.00 น. B ร.ร.วชิราลัย A ร.ร.กาวิละวิทยาลัย B 13 - 0
3 11.00 น. C ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย ร.ร.เชียงใหม่คริสเตียน 0 - 3
4 12.00 น. D CISAT.RMUTL NAVAMIN B 1 - 3
5 13.00 น. B Ping Ping Sport รร.วารีเชียงใหม่ 2 - 0
6 14.00 น. C ทต.หนองป่าครั่ง รร.วชิรวิทย์ 1 - 3
7 15.00 น. A รร.รังษีวิทยา NAVAMIN A 2 - 1
8 16.00 น. D สาธิต มช. รร.กาวิละวิทยาลัย A 0 - 14วันพฤหัสบดี
20 เม.ย. 60
9 09.00 น. D ร.ร.กาวิละวิทยาลัย A CISAT.RMUTL 4 - 1
10 10.00 น. C ร.ร.เชียงใหม่คริสเตียน ทต.หนองป่าครั่ง 3 - 0
11 11.00 น. B ร.ร.วารีเชียงใหม่ ร.ร.วชิราลัย 0 - 2
12 12.00 น. A แมงป่อง NAVAMIN A 1 - 3
13 13.00 น. D NAVAMIN B สาธิต มช. 4 - 1
14 14.00 น. C ร.ร.วชิรวิทย์ ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย 6 - 3
15 15.00 น. A ร.ร.อนุบาลวรานีกูล ร.ร.รังษีวิทยา 3 - 3 (6 - 4)
16 16.00 น. B Ping Ping Sport ร.ร.กาวิละวิทยาลัย B 6 - 0วันศุกร์
21 เม.ย. 60
17 09.00 น. C ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย ทต.หนองป่าครั่ง 2 - 0
18 10.00 น. B ร.ร.วารีเชียงใหม่ ร.ร.กาวิละวิทยาลัย B 0 - 2
19 11.00 น. A NAVAMIN A ร.ร.อนุบาลวรานีกูล 1 - 0
20 12.00 น. D NAVAMIN B ร.ร.กาวิละวิทยาลัย A 0 - 8
21 13.00 น. C ร.ร.วชิรวิทย์ ร.ร.เชียงใหม่คริสเตียน 7 - 5
22 14.00 น. B ร.ร.วชิราลัย Ping Ping Sport 2 - 0
23 15.00 น. A แมงป่อง ร.ร.รังษีวิทยา 1 - 6
24 16.00 น. D CISAT.RMUTL สาธิต ม.ช. 1 - 1วันจันทร์
24 เม.ย. 60
25 11.00 น. รอบสอง ร.ร.อนุบาลวรานีกูล Ping Ping Sport 6 - 2
26 12.00 น. รอบสอง ร.ร.วชิราลัย ร.ร.รังษีวิทยา 1 - 4
27 13.00 น. รอบสอง ร.ร.วชิรวิทย์ NAVAMIN B 6 - 1
28 14.00 น. รอบสอง ร.ร.กาวิละ A ร.ร.เชียงใหม่คริสเตียน 3 - 1


วันพุธ
26 เม.ย. 60
29 13.00 น. รอบรองฯ ร.ร.อนุบาลวรานีกูล ร.ร.วชิรวิทย์ 3 - 0
30 14.00 น. รอบรองฯ ร.ร.รังษีวิทยา ร.ร.กาวิละวิทยาลัย A 1 - 1 (6-5)


วันพฤหัสบดี
27 เม.ย. 60
31 13.00 น. รอบชิงฯอันดับสาม ร.ร.วชิรวิทย์ ร.ร.กาวิละวิทยาลัย A 2 - 6
32 14.00 น. รอบชิงชนะเลิศ ร.ร.อนุบาลวรานีกูล ร.ร.รังษีวิทยา 5 - 3