ผลการแข่งขัน ฟุตบอล กีฬายุวชนภาคฤดูร้อน To Be Number One ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560

สรุปผลการแข่งขัน ฟุตบอลชาย

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนวชิราลัย A
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนอนุบาลวรานีกูล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ลำพูนวอริเออร์จูเนียร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 โรงเรียนวชิราลัย B

วัน/เดือน/ปี

คู่ที่

เวลา

รอบ

สาย

คู่แข่งขัน

ผลการแข่งขัน
วันพุธ
19 เม.ย. 60
1 09.00 น. รอบแรก A ร.ร.อนุบาลวรานีกูล ร.ร.บ้านกาดวิทยาคม 6 - 1
2 10.30 น. รอบแรก A ร.ร.วชิราลัย A ร.ร.วารีเชียงใหม่ 6 - 0
3 12.00 น. รอบแรก A ร.ร.เทพศิรินทร์เชียงใหม่ ร.ร.วชิรวิทย์ 3 - 0
4 13.30 น. รอบแรก B ลำพูนวอริเออร์จูเนียร์ ร.ร.สาธิต ม.ช. 4 - 1
5 15.00 น. รอบแรก B พะเยาซิตี้ ร.ร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมถ์ 3 - 1วันพฤหัสบดี
20 เม.ย. 60
6 09.00 น. รอบแรก B พะเยาซิตี้ ร.ร.วชิราลัย B 1 - 8
7 10.30 น. รอบแรก B ร.ร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมถ์ ร.ร.สาธิต มช. 5 - 0
8 12.00 น. รอบแรก A ร.ร.อนุบาลวรานีกูล ร.ร.วชิราลัย A 1 - 1 (5 - 4)
9 13.30 น. รอบแรก A ร.ร.เทพศิรินทร์เชียงใหม่ ร.ร.บ้านกาดวิทยาคม 2 - 0
10 15.00 น. รอบแรก A ร.ร.วชิรวิทย์ ร.ร.วารีเชียงใหม่ 0 - 1วันศุกร์
21 เม.ย. 60
11 09.00 น. รอบแรก A ร.ร.วชิรวิทย์ ร.ร.วชิราลัย A 0 - 9
12 10.30 น. รอบแรก A ร.ร.วารีเชียงใหม่ ร.ร.บ้านกาดวิทยาคม 2 - 0
13 12.00 น. รอบแรก A ร.ร.อนุบาลวรานีกูล ร.ร.เทพศิรินทร์เชียงใหม่ 3 - 1
14 13.30 น. รอบแรก B ร.ร.สาธิต ม.ช. ร.ร.วชิราลัย B 0 - 9
15 15.00 น. รอบแรก B ร.ร.หางดงรัฐราษฏร์อุปถัมถ์ ลำพูนวอริเออร์จูเนียร์ 0 - 1วันอาิทตย์
23 เม.ย. 60
16 09.00 น. รอบแรก B ร.ร.สาธิต ม.ช. พะเยาซิตี้ 0 - 2
17 10.30 น. รอบแรก B ร.ร.วชิราลัย B ลำพูนวอริเออร์จูเนียร์ 1 - 4
18 12.00 น. รอบแรก A ร.ร.บ้านกาดวิทยาคม ร.ร.วชิราลัย A 0 - 2
19 13.30 น. รอบแรก A ร.ร.อนุบาลวรานีกูล ร.ร.วชิรวิทย์ 2 - 1
20 15.00 น. รอบแรก A ร.ร.วารีเชียงใหม่ ร.ร.เทพศิรินทร์เชียงใหม่ 0 - 1วันจันทร์
24 เม.ย. 60
21 09.00 น. รอบแรก A ร.ร.อนุบาลวรานีกูล ร.ร.วารีเชียงใหม่ 5 - 1
22 10.30 น. รอบแรก A ร.ร.บ้านกาดวิทยาคม ร.ร.วชิรวิทย์ 0 - 2
23 12.00 น. รอบแรก A ร.ร.วชิราลัย A ร.ร.เทพศิรินทร์เชียงใหม่ 2 - 0
24 13.30 น. รอบแรก B ร.ร.วชิราลัย B ร.ร.หางดงรัฐราษฏร์อุปถัมถ์ 3 - 0
25 15.00 น. รอบแรก B ลำพูนวอริเออร์จูเนียร์ พะเยา ซิตี้ 3 - 0

วันพุธ
26 เม.ย. 60
26 09.00 น. รองชนะเลิศ - ร.ร.อนุบาลวรานีกูล ร.ร.วชิราลัย B 7 - 5
27 10.30 น. รองชนะเลิศ - ร.ร.วชิราลัย A ลำพูนวอริเออร์จูเนียร์ 5 - 3

วันพฤหัสบดี
27 เม.ย. 60
28 09.00 น. ชิงที่ 3 - ร.ร.วชิราลัย B ร.ร.ลำพูนวอริเออร์จูเนียร์ 0 - 1
28 10.30 น. ชิงชนะเลิศ - ร.ร.อนุบาลวรานีกูล ร.ร.วชิราลัย A 8 - 9