ผลการแข่งขัน บาสเก็ตบอล กีฬายุวชนภาคฤดูร้อน To Be Number One ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560

สรุปผลการแข่งขัน บาสเก็ตบอล ทีมหญิง

สรุปผลการแข่งขัน บาสเก็ตบอล ทีมชาย

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย B โรงเรียนมงฟอร์ต A
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนพระหฤทัย A โรงเรียนดาราวิทยาลัย A
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นิมานรดี โรงเรียนสาธิต ม.ช.
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เทพนกยูง โรงเรียนดาราวิทยาลัย B

วัน/เดือน/ปี

คู่ที่

เวลา

ประเภท

สาย

คู่แข่งขัน

ผลการแข่งขัน
วันพุธ
19 เม.ย. 60
1 09.00 น. หญิง ร.ร.ดาราวิทยาลัย A ร.ร.พระหฤทัยเชียงใหม่ A 59 - 33
2 10.30 น. หญิง ร.ร.เรยีนาเชลีวิทยาลัย A เทพนกยูง 51 - 63
3 11.30 น. ชาย A ร.ร.ดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ร.ร.ดาราวิทยาลัย A 33 - 44
4 12.30 น. ชาย C ลูกรักครูน้อย เทพนกยูง 30 - 36
5 13.30 น. ชาย D ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย A วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 48 - 40วันพฤหัสบดี
20 เม.ย. 60
6 09.00 น. หญิง ร.ร.ดาราวิทยาลัย B ร.ร.เรยีนาเชลีวิทยาลัย 53 - 26
7 10.00 น. หญิง ร.ร.พระหฤทัยเชียงใหม่ B เทพนกยูง 26 - 61
8 11.00 น. ชาย A ร.ร.ดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ 56 - 48
9 12.00 น. ชาย C เทพนกยูง Fourteen Basketball 40 - 28
10 13.00 น. ชาย D ศิษย์ครูน้อย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 12 - 71วันศุกร์
21 เม.ย. 60
11 09.00 น. หญิง ร.ร.ดาราวิทยาลัย B เทพนกยูง 69 - 14
12 10.00 น. ชาย B ร.ร.ดาราวิทยาลัย B ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย B 37 - 25
13 11.00 น. ชาย C ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทพนกยูง 37 - 13
14 12.00 น. ชาย D ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย A ศิษย์ครูน้อย 72 - 32วันเสาร์
22 เม.ย. 60
15 09.00 น. หญิง ร.ร.ดาราวิทยาลัย B ร.ร.พระหฤทัยเชียงใหม่ B 48 - 14
16 10.00 น. หญิง นิมมานรดี ร.ร.พระหฤทัยเชียงใหม่ A 27 - 68
17 11.00 น. ชาย B ร.ร.ดาราวิทยาลัย B ร.ร.ปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย 32 - 8
18 12.00 น. ชาย C ร.ร.สาธิต ม.ช. Fourteen Basketball 51 - 12วันอาทิตย์
23 เม.ย. 60
19 09.00 น. หญิง ร.ร.ดาราวิทยาลัย A นิมานรดี 58 - 20
20 10.00 น. หญิง โซน ร.ร.พระหฤทัยเชียงใหม่ A 11 - 71
21 11.00 น. ชาย A ร.ร.ดาราวิทยาลัย A ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ 51 - 31
22 12.00 น. ชาย D ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย A CISAT.RMUTL 60 - 23วันจันทร์
24 เม.ย. 60
23 09.00 น. หญิง ร.ร.ดาราวิทยาลัย A โซน 0 - 20
24 10.00 น. ชาย B ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย B ร.ร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 47 - 14
25 11.00 น. ชาย C ลูกรักครูน้อย ร.ร.สาธิต ม.ช. 17 - 36
26 12.00 น. ชาย D CISAT.RMUTL ศิษย์ครูน้อย 75 - 18วันอังคาร
25 เม.ย. 60
27 09.00 น. หญิง ร.ร.พระหฤทัยเชียงใหม่ B ร.ร.เรยีนาเชลีวิทยาลัย 26 - 21
28 10.00 น. หญิง โซน นิมานรดี 7 - 36
29 11.00 น. ชาย D CISAT.RMUTL วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 41 - 42
30 12.00 น. ชาย C ลูกรักครูน้อย Fourteen Basketball 38 - 35วันพุธ
26 เม.ย. 60
31 09.00 น. ชาย รอบ 2 ร.ร.ดาราวิทยาลัย A ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย B 35 - 24
32 10.00 น. ชาย รอบ 2 ร.ร.ดาราวิทยาลัย B เทพนกยูง 37 - 13
33 11.00 น. ชาย รอบ 2 ร.ร.สาธิต ม.ช. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 46 - 38
34 12.00 น. ชาย รอบ 2 ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย A ร.ร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 56 - 20วันพฤหัสบดี
27 เม.ย. 60
35 09.00 น. หญิง รอบรอง ร.ร.พระหฤทัยเชียงใหม่ A เทพนกยูง 53 - 27
36 10.00 น. หญิง รอบรอง ร.ร.ดาราวิทยาลัย B นิมานรดี 50 - 28
37 11.00 น. ชาย รอบรอง ร.ร.ดาราวิทยาลัย A ร.ร.สาธิต ม.ช. 35 - 30
38 12.00 น. ชาย รอบรอง ร.ร.ดาราวิทยาลัย B ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย A 17 - 38วันศุกร์
28 เม.ย. 60
39 09.00 น. หญิง ชิงที่ 3 เทพนกยูง นิมานรดี 33 - 25
40 10.00 น. หญิง ชิงชนะเลิศ ร.ร.พระหฤทัยเชียงใหม่ A ร.ร.ดาราวิทยาลัย B 41 - 45
41 11.00 น. ชาย ชิงที่ 3 ร.ร.สาธิต ม.ช. ร.ร.ดาราวิทยาลัย B 30 - 27
42 12.00 น. ชาย ชิงชนะเลิศ ร.ร.ดาราวิทยาลัย A ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย A 32 - 37