ข้อมูลการชำระเงินค่าสมัครกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560
ชนิดกีฬา ฟุตบอลทีมชาย

ลำดับ

ชื่อทีม

สถาบัน

ค่าสมัคร

ค่าประกันทีม

1 โรงเรียนอนุบาลวรานีกูล โรงเรียนอนุบาลวรานีกูล

ยังไม่ได้ชำระเงิน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

2 ลำพูนวอริเออร์จูเนียร ลำพูนวอริเออร์จูเนียร

ยังไม่ได้ชำระเงิน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

3 โรงเรียนวชิราลัย A โรงเรียนวชิราลัย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

4 โรงเรียนวชิราลัย B โรงเรียนวชิราลัย

ยังไม่ได้ชำระเงิน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชำระเงินแล้ว

ชำระเงินแล้ว

6 พะเยาซิตี้ สโมสร พะเยา ซิตี้

ชำระเงินแล้ว

ชำระเงินแล้ว

7 โรงเรียนวชิรวิทย์ โรงเรียนวชิรวิทย์

ชำระเงินแล้ว

ชำระเงินแล้ว

8 โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่

ยังไม่ได้ชำระเงิน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

9 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ยังไม่ได้ชำระเงิน

ยังไม่ได้ชำระเงิน

10 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

ชำระเงินแล้ว

ชำระเงินแล้ว

11 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม

ชำระเงินแล้ว

ชำระเงินแล้ว